vem är ansvarig för hur en lastbil är lastad

Blogg

Det var kanske mycket solen, men en fråga gnager på oss alla när vi följer transporterna som korsar våra vägar: **vem är ansvarig för hur en lastbil är lastad?**

Lastbilschauffören och transportföretaget

Först och främst tänker vi naturligtvis på lastbilschauffören. Efter allt, är det inte honom som vi ser fanatiskt organiserar transporten på lastbilsflaket? Sanningen är dock att det finns mycket mer än det.

Ja, lastbilschauffören har ansvar för att se till att lasten är stabil och att den inte utgör någon fara. Men ansvaret går också till transportföretaget, som måste tillhandahålla lastbilschaufförerna med all nödvändig utrustning.

Roll Ansvaret Verktyg
Lastbilschauffören Se till att lasten är stabil och säker Utrustning för att organisera lasten
Transportföretaget Tillhandahålla lastbilschauffören med alla nödvändiga verktyg Utbildning och resurser

Tredje partens roll

Lastare, skeppare, terminalledare, alla dessa yrkesgrupper har också en del i ansvaret. Mot bakgrund av hela denna logistikkedja inser vi att det inte bara är en persons ansvar.

Så vem är ansvarig för hur en lastbil är lastad? Det är en gemensam uppgift tycks det.

 • Lastbilschauffören, han som känner fordonet bäst och ser till att lasten är ordentligt säkrad.
 • Transportföretaget som måste se till att de använder rätt utrustning och verktyg.
 • Terminalledare och lastare har också sina roller och ansvar, de måste vara försäkrade att allt har hanterats över på ett säkert och effektivt sätt.
 • Slutsats

  Att frågan ”vem är ansvarig för hur en lastbil är lastad?” kan leda till en sådan nyansering visar hur mycket logistik som faktiskt finns bakom den last som vi ser på våra vägar!

  Hannes Josefsson
  Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
  https://itpiraten.se