får en 30 åring ligga med en 15-åring

Blogg

All right folks, låt oss prata om en ganska känslig fråga idag: ”Får en 30-åring ligga med en 15-åring?” Tittar vi på frågan rent lagligt, är svaret tydligt: nej. I Sverige är den sexuella samtyckesåldern 15 år, men det finns lagar som skyddar yngre individer från sexuellt utnyttjande av vuxna.

Samtyckesåldern och dess gränser

Lagligt sett är det tillåtet att ha sex med någon från det att de fyllt 15 år. Men nu ska vi inte glömma bort ett viktigt ord här – samtycke. Den andra personen ska vara i stand att uttrycka sin vilja, och det utan någon form av press eller hot.

Vidare skyddas personer under 18 år från sexuellt utnyttjande av en person i ställning eller situation som innebär ett beroendeförhållande. Om en 30-åring utnyttjar ett sådant förhållande med en 15-åring, är det lagligt sett ett sexuellt utnyttjande av minderårig, även om den yngre parten ger sitt samtycke.

Terminologi Förklaring Straffram
Samtyckesåldern Ålder då en person enligtlagen har rätt att samtycka till sexuellt umgänge. Ingen straffram om samtycke ges.
Straffmyndig Ålder då en person lagligt kan hållas ansvarig för sina handlingar. För brott begångna över denna ålder kan man åtalas och dömas.
Sexuellt utnyttjande av minderårig När en vuxen utnyttjar en minderårig för sexuella ändamål. Brott som kan ge fängelse i upp till fyra år.

Den moraliska aspekten

Utöver lagen, bör vi också prata om den moraliska aspekten. Är det etiskt korrekt att en 30-åring har sexuellt umgänge med en 15-åring, oavsett vad lagen säger? Debattörerna är splittrade.

Vissa hävdar att det finns för stor maktobalans i en sådan relation, som kan utnyttjas av den äldre parten. Inte alla 15-åringar är lika mogna, och vissa kan lätt manipuleras. Dessutom spelar psykologisk

Hannes Josefsson
Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
https://itpiraten.se