Världens högsta byggnad nu och historiskt

Okategoriserade

Att bygga högt har alltid fascinerat människan. Människans önskan att bygga högt, går ända tillbaka till Bibelns berättelse om Babels torn. I takt med att byggnadskonsten utvecklats, materialen blivit bättre och beräkningsmodellerna säkrare har möjligheterna att bygga riktigt högt också blivit större. Därmed har också frågan aktualiserats om var gränsen går för hur höga hus som kan byggas. När når man en gräns, och vill vi verkligen bygga högre?

Snabba fakta om världens högsta byggnader

I forntidenCheopspyramiden, ca 140 meter hög. Var högst till 1311 e. Kr.
Vid förra sekelskiftetEiffeltornet, färdigställt 1889, mäter 300 meter. Vid färdigställandet innebar det att den tidigare rekordhöjden ökades med 130 meter.
Högst men finns ej merKonstantynows radiomast, strax utanför Warszawa, var det högsta byggnadsverket någonsin, mellan 1974 och 1991. Masten rasade dock samman 1991 i samband med reparationsarbeten.
Världens högsta byggnad 2022Burj Khalifa, Dubai.  

Världens högsta byggnader under 1900-talet

Fram till 1930 var Eiffeltornet i Paris världens högsta byggnad. Världens högsta byggnad 1930 hette dock Chrysler Building och var belägen på Manhattan i New York. Under hela nittonhundratalet kom Manhattan att vara synonymt med skyskrapor och de allra högsta byggnadsverken i världen.

Redan ett drygt år efter att Chrysler Building puttat ned Eiffeltornet från förstaplatsen, fick Chrysler Building se sig omsprunget av Empire State Building som slog Chrysler Building med dryga 60 meter. Empire State Building behöll förstaplatsen fram till 1967, då dåvarande Sovjetunionen tog över tronen genom Ostankinotornet i Moskva som mätte 537 meter. Det innebar att världens högsta byggnad 1973 inte låg på Manhattan utan på andra sidan järnridån i Moskva.

Moskva skulle komma att behålla förstaplatsen fram till 1975 då den togs över av Kanada genom byggandet av CN Tower i Toronto som mätte 553 meter.

Vilken är världens högsta byggnad? En relevant fråga under 1900-talets sista årtionden.

En infekterad frågeställning uppstod dock i och med att Konstantynows radiomast, strax utanför Warszawa, färdigställdes 1974. Den var näst intill hundra meter högre än CN Tower, drygt 646  meter, men många ansåg den inte vara en byggnad, då den var konstruerad av ett fackverk av metall. Försvarare menade dock att även Eiffeltornet var av fackverkskonstruktion. Till slut kom bedömare fram till att Konstantynows radiomast, var att betrakta som det högsta byggnadsverket, men att CN Towers var den högsta byggnaden.

CN Towers behöll förstaplatsen under resten av nittonhundratalet och några år in på 2000-talet innan en annan byggnad tog över förstaplatsen med rejäl råge. Världens högsta byggnad ligger sedan 2007 i Dubai. Hur hög är världens högsta byggnad? Den är 830 meter och var när den färdigställdes därmed nästan 300 meter högre än världens näst högsta byggnad vid denna tidpunkt.

Vad heter världens högsta byggnad?

Världens högsta byggnad heter 2021 fortfarande Burj Khalifa. Burj Khalifa har varit ohotad på tronen sedan 2007. Världens högsta byggnad ligger alltså inte i Kina, som många tror.
Världens högsta byggnad ligger heller inte i Saudiarabien. Dubai är fortfarande platsen för världens högsta byggnad. 

Hur många våningar har då världens högsta byggnad? Burj Khalifa har hela 163 våningar. Verkligen ett imponerande byggnadsverk. Frågan som många nu ställer sig är om det går att bygga ännu högre. I många år utgjorde 500 meter en drömgräns. När nu Burj Khalifa passerat den gränsen med råge, infinner sig frågan om det går att bygga 1000 meter höga byggnader?

I Saudiarabien pågår byggandet av Kingdom Tower som är planerat att bli minst 1000 meter högt. Bygget är dock kraftigt försenat, och i dagsläget finns inget slutdatum för när konstruktionen av det kilometerhöga huset beräknas vara färdigt.

Höga byggnader i andra delar av världen

Länge trodde experterna att kineserna skulle ta över tronen när det gällde att bygga de allra högsta husen i världen. Men i Kina har lagar införts som begränsar höjden på byggnader. 

I Europa bygger man som regel inte så höga byggnader som i USA och Asien. Anledningarna är flera, men en har varit att tomtpriserna inte varit tillräckligt höga. Att bygga riktigt högt är dyrt, och för att försvara det krävs höga tomtpriser. En annan begränsning har varit att många städer i Europa har förbud mot riktigt höga byggnader. Tyskland är ett sådant land. Undantaget är dock Frankfurt, där ett antal byggnader är över 200 meter. Frankfurt har en imponerande skyline och kallas ibland för Europas Manhattan.

Högsta byggnaderna 2022

  1. Burj Khalifa, 830 meter
  2. Merdeka PNB118, 679 meter
  3. Shanghai Tower, 632 meter
  4. Makka Royal Clocktower, 601 meter