”Är du under 18 år och drömmer om att gifta dig i Sverige? Det finns viss lagstiftning som är viktig att vara medveten om. Kan man gifta sig under 18 i Sverige? Generellt sett är minimiåldern för äktenskap i Sverige 18 år, men det finns undantag. Om en av de berörda individerna är under 18 […]

Continue Reading

Världens högsta byggnad nu och historiskt

Att bygga högt har alltid fascinerat människan. Människans önskan att bygga högt, går ända tillbaka till Bibelns berättelse om Babels torn. I takt med att byggnadskonsten utvecklats, materialen blivit bättre och beräkningsmodellerna säkrare har möjligheterna att bygga riktigt högt också blivit större. Därmed har också frågan aktualiserats om var gränsen går för hur höga hus […]

Continue Reading