Världens högsta byggnad nu och historiskt

Att bygga högt har alltid fascinerat människan. Människans önskan att bygga högt, går ända tillbaka till Bibelns berättelse om Babels torn. I takt med att byggnadskonsten utvecklats, materialen blivit bättre och beräkningsmodellerna säkrare har möjligheterna att bygga riktigt högt också blivit större. Därmed har också frågan aktualiserats om var gränsen går för hur höga hus […]

Continue Reading