vad händer om man får f på nationella prov

Blogg

Vad händer om man får F på nationella prov?

Många är rädda för att misslyckas med sina nationella prov. Men vad händer verkligen om man får F, alltså underkänt, på provet?

Det är viktigt att förstå att nationella prov bara är en del av din totala bedömning i ett ämne. Din lärare kommer titta på alla dina prestationer i kursoch provresultaten används för att stödja det övergripande betyget.

Betydelsen av nationella prov i den totala bedömningen

Om du får F på det nationella provet, men har bra resultat i dina andra uppgifter, har det en minimal effekt på ditt totala betyg. Om din lärare ser att du har utvecklat de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna under kursen, kan du fortfarande få ett högre betyg.

Åtgärd Förväntat resultat Effekt på betyg
F på nationella prov Läraren bedömer din totala prestation Minimal om du presterar bra i andra delar av kursen
Förbättringsarbete efter provet Sannolikt bättre förståelse av materialet Potentiellt förbättrad betyg
Akut åtgärd för prestationsångest Minskad oro för prov Potentiellt förbättrade testresultat

F – Inte slutet av världen

Att få F på nationella prov är inte slutet av världen. Det är en chans för dig att identifiera dina svagheter och förbättra. Så istället för att se det som ett misslyckande, se det som en möjlighet till utveckling!

Hannes Josefsson
Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
https://itpiraten.se