Tax

Hur mycket betalar man i skatt?

Blogg

Svaret på frågan “hur mycket betalar man i skatt”, känns inte sällan som – “för mycket”. En känd företagsledare frågade för något år sedan vad han fick för skattepengarna. Eftersom han kryddade frågan med en svordom så blev den upphov till en lång diskussion. De flesta vet nog att vi betalar skatt för att kunna finansiera den allmänna välfärden. Hur skulle annars skola, sjukvård och äldreomsorg kunna skötas?

Hur mycket skatt betalar man i Sverige?

I Sverige betalar vi källskatt. Om du har lön från en anställning, drar arbetsgivaren preliminär skatt direkt på din bruttolön. Arbetsgivaren betalar in den som A-skatt till Skatteverket. Hur mycket skatt betalar man i Sverige totalt, beror på var man bor och hur mycket man har i inkomst.

Om du har en beskattningsbar inkomst som överstiger en viss brytpunkt får du betala både kommunal och statlig skatt. Förutom lön kan du ha inkomster från försäljning av eller utdelning på värdepapper, dvs aktier eller fonder. Om du bedriver egen näringsverksamhet, får du betala preliminär F-skatt månadsvis.

Kommunalskatt i olika delar av Sverige?

Du tänker flytta från Solna till antingen Skåne eller Närke. Först vill du veta hur mycket skatt betalar man i Malmö. För varje hundralapp du har som beskattningsbar inkomst får du betala 32,42 kronor där.

Och hur mycket skatt betalar man i Örebro? I Örebro blir din kommunala skatt 32,82 %, dvs något högre än i Malmö. Om du stannar kvar i Solna, slipper du undan med en skattesats på 29,20 kr per 100 kr.

Förutom kommunal skatt kan du få betala statlig skatt och den är lika stor oavsett var i landet du bor. 

Är skatten lägre i andra länder?

Du beslutar dig för att flytta till Malmö, men du ska jobba i Köpenhamn. Frågan blir då hur mycket betalar man i skatt i Danmark. Om du bor i Malmö men har din arbetsinkomst i Köpenhamn, ska du vanligtvis betala dansk skatt.

Det är överhuvudtaget svårt att jämföra skatter mellan olika länder. Danmark har dock generellt haft lägre skatt än i Sverige, speciellt marginalskatt. I rättvisans namn bör man också ta hänsyn till hur mycket som ges tillbaka i form av välfärdsåtgärder.