hur länge måste man vara gift för att få uppehållstillstånd

Blogg

Äktenskap och uppehållstillstånd: Hur länge måste man vara gift?

Det är en fråga som ofta ställs, ”Hur länge måste man vara gift för att få uppehållstillstånd?” Svaret är faktiskt inte så rakt fram. Låt oss klargöra detta.

I Sverige, när det kommer till uppehållstillstånd på grund av äktenskap, finns det ingen specifik tidslängd för hur länge man behöver vara gift för att få sitt uppehållstillstånd. I stället kommer Migrationsverket att bedöma äktheten av äktenskapet, era levnadsvillkor och er gemensamma framtid.

Äktenskap Bedömningskriterier Möjlighet att få uppehållstillstånd
Gift mindre än 1 år Äktheten av äktenskapet Eventuellt, om bandet kan bevisas
Gift 1-2 år Äktheten, levnadsvillkor Ja, om bandet och villkor uppfyllda
Gift mer än 2 år Äktheten, levnadsvillkor, gemensam framtid Ja, förutsatt att alla kriterier uppfylls.
Äktenskapet är slut Varaktigheten av äktenskapet Sällsynt, om äktenskapet varade minst 2 år

Att söka uppehållstillstånd genom äktenskap: Ett steg-för-steg vägledning

1. Sök uppehållstillstånd: Du kan göra detta antingen inom eller utanför Sverige.
2. Migrationsverket bedömer er ansökan: Där de kommer att överväga er äktenskapliga situation.
3. Intervjuver: Migrationsverket kan begära en intervju för att verifiera trovärdigheten av ert äktenskap.
4. Migrationsverkets beslut: Efter bearbetning kommer de att meddela er om ansökan har godkänts eller avslagits.

Så, även om det inte finns en fast tid för hur länge man måste vara gift för att få uppehållstillstånd, kommer äktheten av ert äktenskap och din gemensamma framtid spela en väsentlig roll i denna process.

Hannes Josefsson
Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
https://itpiraten.se