hur länge kan man vara sjukskriven innan man blir uppsagd

Blogg

Hur länge kan man vara sjukskriven innan man blir uppsagd?

Det är en fråga som försäkringskassan och fackföreningar ställs inför dagligen.

Sjukdom och anställningen

När man är allvarligt sjuk och inte kan arbeta, är det naturligt att oroa sig om hur länge man kan vara sjukskriven innan man riskerar att bli uppsagd. Och svaret är inte alltid så enkelt. I de flesta fall, arbetsgivare är ovilliga att säga upp en anställd som är sjukskriven eftersom det kan leda till diskrimineringsklagomål. Men, det finns bestämmelser som tillåter arbetsgivare att säga upp anställda på medicinska grunder under vissa omständigheter.

Viktiga faktorer

Det finns flera faktorer som kan påverka hur länge du kan vara sjukskriven innan risken för att bli uppsagd ökar. Din sjukdomstyp och svårighetsgrad, din tid på jobbet, företagets policy, och arbetsmarknadslagen kan alla spela en roll.

Men, kom ihåg att det alltid är viktigt att ha öppen kommunikation med din arbetsgivare.

Sjukdomstyp Arbetstid Företagspolicy
Grav / Kronisk Långvarig Flexibel
Mindre allvarlig Medellång / Kortvarig Strikt

Så är du fortfarande undrar ”hur länge kan jag vara sjukskriven innan jag blir uppsagd?” Svaret beror på ditt unika fall. Men, håll alltid en öppen dialog med din arbetsgivare och stå upp för dina rättigheter.

Avslutande tankar

Kom ihåg, varje situation är unik. Om du har specifika frågor om din situation, kan det vara till hjälp att tala med en juridisk rådgivare eller fackrepresentant. Din hälsa är det viktigaste – jobba aldrig på bekostnad av den.

Hannes Josefsson
Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
https://itpiraten.se