Åsa Waldau – en religiös fanatiker?

Blogg

I den lilla uppländska orten Knutby utspelades under år 2004 ett drama i verkligheten som överträffade dikten. Om dramat hade spelats upp på en teaterscen, hade manusförfattaren 

kritiserats för alltför osannolika delar i pjäsen. En av huvudaktörerna i stycket var Åsa Waldau, som även kallats Kristi Brud.

Några fakta om Åsa Waldau

Födelseår1965
YrkeSångare och pastor
UtbildningBibelskola vid Filadelfiaförsamlingen i Stockholm
CivilståndFödd Jacobsson, gift Björk och därefter Waldau
BrottsregisterDömd för åtta fall av misshandel till samhällstjänst i 120 dagar

Knutby och Åsa Waldau

Dramat i Knutby innehåller ingredienser som en professionel dramaturg kan avundas. De händelser som utspelade sig innehåller mord, sex, otrohetsaffärer och närmast bisarra religiösa inslag. Vem som har haft huvudrollen i pjäsen är oklart men här kommer delar av rollbesättningen:

  • Helge Fossmo – dömd till livstids fängelse för anstiftan till mord
  • Alexandra Fossmo (mördad) – hustru till Helge och syster till Åsa Waldau
  • Sara Svensson – barnflicka hos Fossmos och dömd för mord på Alexandra och för mordförsök på en granne
  • Daniel Linde – utsatt för mordförsök och gift med älskarinnan till Helge Fossmo
  • Åsa Waldau – lekmannapastor i Knutbyförsamlingen

Åsa Waldau hade ett nära samarbete med Helge Fossmo. Åsas syster var Helges andra hustru. Hans första fru hade dött under mystiska omständigheter i ett badkar. Av delvis oklar orsak ville Helge Fossmo mörda sin andra hustru. 

Familjen hade en barnflicka med djup religiös tro. Enligt vittnesmål hade Helge en sexuell relation med barnflickan och dessutom med en grannfru. Helge Fossmo övertalade barnflickan, Sara Svensson, att mörda hans hustru och grannfruns man. Enligt Helge skulle därigenom hustrun förenas med Gud. Varför grannen skulle mördas är något oklart, men barnflickan hade uppenbarligen tron att hon skulle få en fast relation med Helge Fossmo om hon lydde honom. Mordet utfördes med pistol.

Kristi Brud och Åsa Waldau

Efter att Helge Fossmo blivit dömd till livstids fängelse tog Åsa Waldau till stora delar över verksamheten i Knutbyförsamlingen. Hon hade tidigare varit en av flera pastorer i församlingen. På något sätt tog hon över befälet och hade hela tiden haft epitetet “Kristi Brud”. Begreppet är ursprungligen hämtat ur Nya testamentet. Knutbyförsamlingen gjorde sin egen tolkning. Och vid en ceremoni redan år 1999 förlovade sig Åsa Waldau med Jesus. 

Enligt flera uppgifter förde Åsa Waldau ett hårt regemente i församlingen. Hon krävde och fick gåvor från församlingens medlemmar. Hon kunde utdela straff för de som inte lydde henne och till och med låta medlemmarna bli handgripligen straffade. För dessa missförhållanden blev Åsa tillsammans med två andra pastorer åtalad vid Uppsala tingsrätt. Hon dömdes till villkorlig dom och till samhällstjänst i 120 dagar. 

Åsa Waldau – idag

Knutbyförsamlingen anklagades för att ha omvandlats till en sekt och att den verkliga ledaren var Åsa Waldau. Mot denna bakgrund tvingades församlingen att lämna Pingströrelsen och under år 2019 lades församlingen ned. Vad gör då Åsa Waldau idag? Idag lever hon ett undaskymt liv. Hon har flyttat till en ort utanför Örebro och har dessutom lämnat prästyrket. För säkerhets skull har hon även bytt namn. 

Lärdomar från Knutby och Åsa Waldau

En utomstående kan förbluffas av de galenskaper som onekligen funnits inom Knutbyförsamlingen. En pastor, Helge Fossmo, som vid en ceremoni lät en annan pastor, Åsa Waldau, förlova sig med Jesus. En pastor som kunde förleda en gudfruktig ung kvinna att begå mord och mordförsök. 

Den hustru som han indirekt lät mörda, var dessutom syster till kvinnan som han låtit förlova sig med Jesus. Kände Åsa Waldau till vem som hade anstiftat mordet på hennes syster? Det vet vi inte, men trodde hon verkligen att en barnflicka gjort detta på eget initiativ?

Finns det någon vi ska tycka synd om i detta drama? Helge Fossmo har snart avtjänat sitt straff och kommer sannolikt att bli frisläppt under år 2022. Åsa Waldau kan tyckas ha fått ett lindrigt straff. Hon har enligt vittnesmål pressat ut pengar från församlingens medlemmar och dessutom låtit misshandla dem. Numera tjänar hon mindre pengar men hon blir uppmärksammad lite då och då. Bland annat har hon blivit intervjuad av Skavlan. 

Vad har då hänt med barnflickan, Sara Svensson? Hon fick sitta på psykvård och blev utsläppt efter sju år. Idag uppges hon må bra tillsammans med kristna vänner. Är slutet gott och allting gott i denna historia? Det är nog tveksamt, men händelserna har blivit till en bok och en teaterpjäs.

Uppdateringar och reflektioner kring Knutbydramat

Efter nedläggningen av Knutbyförsamlingen och de dramatiska rättegångarna har intresset för hur sekter kan påverka individer och samhällen ökat. Detta har lett till en rad undersökningar och studier om sekters psykologiska och sociala effekter.

Nya insikter i sektbeteende

Forskning har visat att starka karismatiska ledare kan utnyttja sin position för att manipulera medlemmar. I Knutbyfallet var Åsa Waldaus inflytande ett tydligt exempel på detta. Studier har även belyst vikten av stödstrukturer för de som lämnar sådana miljöer.

Trenden med före detta sektmedlemmars återanpassning

Återanpassningsprocessen för tidigare sektmedlemmar är komplex och kräver specialiserade resurser. Många före detta medlemmar kämpar med att återfå sitt självständiga tänkande och återintegrera sig i samhället.

Viktiga faktorer i återanpassningen:

  • Psykologisk rådgivning
  • Socialt stöd
  • Utbildningsprogram

Moraliska och etiska lärdomar från Knutby

Knutbydramat har gett upphov till debatter om moral och etik inom religiösa samfund. Det understryker behovet av ökad transparens och ansvarsskyldighet hos religiösa ledare för att förhindra missbruk av makt.

Framtidsperspektiv på religiösa samfunds dynamik

Samhället har blivit mer vaksamt när det gäller att identifiera och ingripa vid tecken på sektliknande beteenden inom religiösa grupper. Framsteg inom lagstiftning och samhällsmedvetenhet pekar mot en framtid där religiösa samfund hanteras med större omsorg och kritisk granskning.

ÅtgärdBeskrivning
LagändringarStärkt lagstiftning kring religiösa samfunds verksamhet och finansiering
UtbildningsinitiativProgram för att öka medvetenheten om sektbeteenden och dess konsekvenser
SupportgrupperUtbrytarstöd för de som lämnar strikta religiösa grupper

Avslutande tankar

Det tragiska fallet i Knutby har lämnat ett bestående avtryck och tjänar som en viktig påminnelse om de risker som finns när alltför stor makt koncentreras hos enskilda inom slutna grupper. Det fortsatta studiet av sådana fenomen är avgörande för att säkerställa att framtida generationer kan lära sig av historien och undvika liknande fallgropar.

Hannes Josefsson
Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
https://itpiraten.se