Samarbetsbaserad pallhantering inom industriell automation

Blogg

Inom den industriella sektorn har automation blivit en allt större och viktigare del av den dagliga verksamheten. Genom att automatisera hela eller delar av sin verksamhet kan företagen öka effektiviteten och produktiviteten.

En stor del av verksamheten som ofta kan effektiviseras genom automatisering är pallhantering. Genom att stapla och hantera pallar på ett automatiserat och effektivt sätt kan företaget både spara pengar och få bättre flöde på sina leveranser. I den här texten går vi igenom och försöker förstå konceptet med samarbetsbaserad pallhantering och hur den kan komma att spela en viktig del i framtidens industrier.

Vad är samarbetsbaserad pallhantering?

Enkelt förklarat innebär samarbetsbaserad pallhantering att både människor och robotar arbetar sida vid sida för att hantera företagets palletering. Robotarna som då används är så kallade cobots, eller kollaborativa robotar.

De här robotarna är tillverkade för att arbeta sida vid sida med mänskliga arbetare på ett tryggt, säkert och effektivt sätt. Inom pallhantering kan robotarna och människorna samarbeta och kombinera sina unika styrkor för att uppnå bästa möjliga resultat.

Människor är till exempel överlägsna när det kommer till kognitiva uppgifter som exempelvis problemlösning och beslutsfattande, medan cobots är oslagbara när det kommer till repetitiva, monotona och fysiskt krävande uppgifter. Genom att låta robotarna ta hand om de uppgifterna får människorna tid att hantera de mer komplexa aspekterna av pallhanteringen. På så sätt kan hanteringen optimeras på ett sätt som tidigare varit svårt att uppnå.

Hur fungerar cobots?

Cobots är mindre robotar som är utrustade med flera kameror och sensorer som gör att de lätt och säkert att integrera och anpassa sig efter sin omgivning. Kamerorna och sensorerna gör det möjligt för robotarna att arbeta runt människor och andra maskiner utan att utgöra någon fara. Om någon till exempel går framför en cobot så känner den av det och stannar upp.

Tekniken öppnar även upp för samarbete. Eftersom roboten alltid känner av sin omgivning kan den även användas samarbetsmässigt tillsammans med människor och andra robotar. Den kan till exempel hjälpa till med lyft, hämta material och saker eller skruva fast någonting.

Cobots är jämfört med traditionella industrirobotar väldigt enkla att programmera och anpassa för olika uppgifter. Det gör att en och samma cobot kan användas inom flera olika delar av företagets verksamhet, vilket minskar investeringskostnaderna och förbättrar flexibiliteten.

Ekonomiska fördelar med samarbetsbaserad pallhantering

Genom att använda cobots och människor tillsammans vid palletering kan företag minska sina arbetskraftskostnader samtidigt som produktionskapaciteten förbättras. En relativt liten investering i en eller några robotar kan gå en lång väg för att öka effektiviteten, vilket i sin tur kan leda till att företaget kan börja producera mer produkter.

Eftersom samma robot kan programmeras om och användas till flera olika uppgifter kan den enkelt anpassas efter ändrade produktionskrav, marknadsefterfrågan eller omorganiseringar. Genom att kombinera människors kognitiva och kreativa förmågor med robotarnas precision, styrka och uthållighet kan företag spara in på mycket pengar inom sin pallhantering.

Den här tekniken är en viktig del av utvecklingen inom industrin och har potentialen att revolutionera sättet vi producerar och hanterar varor och produkter på.

 

Hannes Josefsson
Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
https://itpiraten.se