Informationsteknologi tar över stora delar av samhället

Blogg

Varthän du än vänder dig om i dagens samhälle, är du övervakad på ett eller annat vis. Vi lever idag i en värld fylld av informationsinsamling. Detta sker både av externa medier likväl som dina egna. Din dator, telefon och smartklocka samlar alla in information om dig och dina vanor. Det finns såväl för- som nackdelar med denna kontinuerliga bevakning. Här nedan skall vi titta närmare i en guide på hur informationssamhället yttrar sig i den svenska vardagen.

Den kontinuerliga övervakningen

Det är näst intill omöjligt att inte lämna några spår bakom sig idag. Den moderna svensken befinner sig ständigt under någon form av bevakning. Detta sker främst genom internet, där information kontinuerligt delas mellan olika elektroniska enheter. Vare sig det handlar om en övervakningskamera, cookies på webben eller GPS-lokalisering, går det inte att undkomma den informationsteknik som finns i samhället.

Att ha alla dessa medel till hands kan verka lite skrämmande. All denna dokumentation av våra liv för dock med sig fördelar. Bland annat så formas din informationssamling utefter dina vanor. Det blir således enklare att bland annat göra sökningar online. Denna information kan även hjälpa till med att se över din hälsa och generella välmående samt ekonomi. Men hur många olika aspekter av informationsteknologi finns det? Här nedan kan du läsa om fyra olika avenyer på sätt som du dagligen bevakas.

Olika sätt informationssamhället yttrar sig

  • Internet
  • GPS
  • Kameror
  • Delad information

Internet

Det bör inte komma som någon överraskning att mycket information samlas in online. Det grundläggande syftet med ett nätverk är ändå att samla in data, vilken sedan delges till användaren. En av de primära formerna av informationsinsamling av denna typ är via cookies och cache.

De spårar dina aktiviteter online och tillåter dig att bland annat spara uppgifter. Om du någonsin spelat på tex ett casino utan svensk licens, kommer du märka att saker såsom själva webbadressen och ditt lösenord sparas. Det här är lägligt för snabba inloggningar samt det tar bort behovet av att ständigt komma ihåg dessa uppgifter.

Internetanvändning leder även till att datorn kommer ihåg vilka typer av program du använt. Säg att du spelat lite Wordfeud med dina vänner och använt en mjukvara med Wordfeud Fusk. Vid nästa speltillfälle, kommer datorn att minnas att även fuskprogrammet blev använt och vägleda dig tillbaka till det.

GPS

Idag finns det även mängder av GPS-funktioner i teknologiska enheter. Bland annat är din mobiltelefon utrustad med en GPS som bland annat håller koll på vart i världen du befinner dig. Denna teknologi har i mångt och mycket tagit bort behovet av de gamla fysiska kartorna, då vi idag kan finna vår väg fram via dator- och smartphoneskärmen.

Google Maps är en av de funktioner som använder sig av GPS. I detta anseende är teknologin mycket fördelaktig, då den ger dig en bra indikation på din position samt kan även spåra andra GPS-signaler. Ett annat sätt som GPS-teknologin delger information är via din direkta internetuppkoppling. Spårningen som sker kan då placera dig inom nätverk med WiFi-uppkopplingar osv.

Kameror

Även kameror bevakar oss ständigt i vår vardag. Det här är ett av de äldsta teknologiska övervakningssystemen som fortfarande är aktuella idag. Som uttrycket lyder, brukar en bild säga mer än tusen ord. Därav har kameror fortfarande en roll att spela när det kommer till att samla in information om den omgivning som fångas av linsen.

En kamera kan dock göra mer än att enbart spela in vad som sker runtomkring. Idag har de även en GPS-teknologi som kan placera bilden i såväl ett sammanhang som en plats. Detta betyder att det blir enklare för tex. polisiära myndigheter att använda sig av övervakningskameror när de vill finna en brottsplats.

Vidare, har kameror tillåtit oss att ha en närmre kontakt med varandra. De kan bland annat ersätta behovet av att träffas i person under tex. möten. Tack vare program såsom Skype och Zoom, kan en virtuell kontakt etableras. Detta sker då vanligen via webbkameror, vilka är kopplade till programmet och där delar med sig av sin information med de andra deltagande parterna.

Delad information

Sist men inte minst ligger även vi själva till skuld för mycket av den information som delas idag. Även om de utomstående övervakningselementen gör vad de kan för att samla in uppgifter, är det främst vi som själva och villigt delar med oss av oss själva. I stort sett allting du gör på nätet idag spåras på ett eller annat vis. Alla sökord du skriver in i Google samt allting du tittar på sparas effektivt av din dator.

Det är således viktigt att du är medveten om vad du kan göra för att dölja delar av dina aktiviteter online. Om du inte har något behov av det dock, så är det inget du behöver göra. Men om du vill vara mer anonym, kan du bland annat rensa cookies och cache med jämna mellanrum.

Du kan även börja använda dig av en VPN (Virtual Private Network), vilket är ett program som omplacerar din IP-adress. På så vis kan de sidor som försöker lokalisera dig när du besöker dem inte få information av vart du befinner dig.

Hannes Josefsson
Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
https://itpiraten.se