horse 2

Hur länge är en häst dräktig?

Blogg

Ibland kan man få svävande svar på frågan “hur länge är en häst dräktig?” Anledningen är att hur många månader ett sto är dräktigt kan variera ganska mycket mellan olika ston och hästraser. Det vanligaste är att ston är dräktiga mellan 320 och 360 dagar, vilket betyder 11–12 månader. Studier visar också att stoföl ofta föds några dagar tidigare än hingstföl. 

Något annat man också kommit fram till är att det spelar roll vilken månad som stoet blev betäckt. En sen betäckning betyder att dräktighetsperioden blir kortare och vice versa. Men i slutändan är det ändå stoets egenskaper som har den största inverkan på dräktighetens längd. 

När ska dräktiga stoet föla?

Eftersom det kan vara lite klurigt att veta när ett sto ska föla finns det olika sätt att räkna. På nätet kan du hitta olika tabeller för hästens dräktighet. Det enklaste är nog att räkna själv, till exempel såhär: dra bort en månad och tre dagar från sista betäckningsdatum och plussa på ett år. Då får du fram ett preliminärt datum. 

Vad är vanliga tecken på dräktighet hos häst?

Efter att hästen blivit betäckt/inseminerad måste du vänta 16–19 dagar innan du kan göra en första kontroll för att bekräfta att stoet är dräktigt. Denna undersökning genomförs med hjälp av ultraljud. Den tidiga dräktigheten är en känslig period, därför rekommenderas att göra ytterligare en undersökning några veckor senare. 

Det är ofta okej att rida när din häst är dräktig, men det är viktigt att lyssna till hästens signaler och att ta det lugnare under den här perioden. En del hästar är mycket tydliga med när de inte längre vill bli ridna.