horse 2

Hur länge är en häst dräktig?

Blogg

Ibland kan man få svävande svar på frågan “hur länge är en häst dräktig?” Anledningen är att hur många månader ett sto är dräktigt kan variera ganska mycket mellan olika ston och hästraser. Det vanligaste är att ston är dräktiga mellan 320 och 360 dagar, vilket betyder 11–12 månader. Studier visar också att stoföl ofta föds några dagar tidigare än hingstföl. 

Något annat man också kommit fram till är att det spelar roll vilken månad som stoet blev betäckt. En sen betäckning betyder att dräktighetsperioden blir kortare och vice versa. Men i slutändan är det ändå stoets egenskaper som har den största inverkan på dräktighetens längd. 

När ska dräktiga stoet föla?

Eftersom det kan vara lite klurigt att veta när ett sto ska föla finns det olika sätt att räkna. På nätet kan du hitta olika tabeller för hästens dräktighet. Det enklaste är nog att räkna själv, till exempel såhär: dra bort en månad och tre dagar från sista betäckningsdatum och plussa på ett år. Då får du fram ett preliminärt datum. 

Vad är vanliga tecken på dräktighet hos häst?

Efter att hästen blivit betäckt/inseminerad måste du vänta 16–19 dagar innan du kan göra en första kontroll för att bekräfta att stoet är dräktigt. Denna undersökning genomförs med hjälp av ultraljud. Den tidiga dräktigheten är en känslig period, därför rekommenderas att göra ytterligare en undersökning några veckor senare. 

Det är ofta okej att rida när din häst är dräktig, men det är viktigt att lyssna till hästens signaler och att ta det lugnare under den här perioden. En del hästar är mycket tydliga med när de inte längre vill bli ridna. 

Modern teknik och metoder för att övervaka dräktighet hos hästar

Tack vare framstegen inom veterinärmedicinen finns det nu fler avancerade tekniker för att övervaka en hästs dräktighet. Förutom ultraljud kan blodprov tas för att mäta nivåerna av eCG (equine chorionic gonadotropin) och progesteron, vilka ger viktiga indikationer på hälsan hos både stoet och fostret.

Förebyggande åtgärder och skötsel under dräktigheten

Det är kritiskt att se till att det dräktiga stoet får en balanserad diet berikad med nödvändiga näringsämnen som vitaminer och mineraler. Regelbunden motion anpassad efter dräktighetens stadium är också avgörande för att upprätthålla stoets hälsa och förbereda för en smidig fölning.

Viktiga näringsämnen för ett dräktigt sto

  • Vitamin E
  • Selen
  • Folsyra
  • Kalcium

Tabla över vaccinationsrekommendationer

Vaccin Tidpunkt
Influensa Vid 5:e, 7:e och 9:e månaden av dräktigheten
Herpesvirus Vid 5:e, 7:e och 9:e månaden av dräktigheten

Förändringar i beteende hos dräktiga ston

Under dräktigheten kan ston visa olika beteendeförändringar som ökad trötthet eller irritabilitet. Att observera dessa förändringar kan vara avgörande för att förstå och anpassa vården efter stoets behov.

Sammanfattning

Att förstå och hantera en hästs dräktighet kräver omsorg och kunskap om de nyaste metoderna för att säkerställa både stoets och fölets välbefinnande. Genom att använda moderna verktyg och följa riktlinjer för nutrition och hälsokontroller kan man bidra till en lyckad fölning och ett hälsosamt liv för den nya hästen.