Okategoriserade

”Är du under 18 år och drömmer om att gifta dig i Sverige? Det finns viss lagstiftning som är viktig att vara medveten om.

Kan man gifta sig under 18 i Sverige?

Generellt sett är minimiåldern för äktenskap i Sverige 18 år, men det finns undantag. Om en av de berörda individerna är under 18 år, kan de ansöka om dispens från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Ansökan om Dispens

Så, hur fungerar en sådan ansökan? Familjens hemlänsstyrelse är ansvarig för att ta emot ansökningar om dispens. Sökanden måste motivera varför reglerna ska åsidosättas i deras fall.

Kriterier för Dispens

Det är todock inte alla som kan få en dispens. Bedömningen görs från fall till fall, men särskilda skäl behövs, och det får inte vara mot den minderårigas bästa.

Hur går äktenskapet till?

Efter fått dispens ska par ingå äktenskap hos Skatteverket, religiös organisation, eller hos en borgerlig vigselförrättare.

Åldersgräns för äktenskap Ansvarsmyndighet Process
18 år Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Ansökan om Dispens
Under 18 år Hemlänsstyrelsen Bedömning av särskilda skäl
Erhållit dispens Skatteverket, religiös organisation eller borgerlig vigselförrättare Vilka alternativ för att gifta sig

För att äktenskapet ska vara rättskraftigt, krävs att båda parterna är medvetna om vad äktenskapet innebär och alla konsekvenser som det medför. Så, jo, det är möjligt att gifta sig under 18 år i Sverige, men det är en process som involverar mycket mer än bara kärleken mellan två människor.””,får man gifta sig under 18 år i sverige,Blogg,https://itpiraten.se/wp-content/uploads/2023/10/Namnlos-design-2023-10-02T112634.106.jpg,2023-02-13 11:23:00

Hannes Josefsson
Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
https://itpiraten.se