det är förbjudet att köra om långsamtgående fordon strax före eller i järnvägskorsningen

Blogg

Det Är Förbjudet Att Köra Om Långsamtgående Fordon Strax Före Eller I Järnvägskorsningen

Någonsin undrat varför lagen står så fast på denna punkt? Tja, det handlar om säkerhet. Och inte bara din egen säkerhet, utan även säkerheten för andra bilister, fotgängare och tågpassagerare.

Lag Funktion Riktlinjer
Förbud mot omkörning vid järnvägskorsningar För att förhindra olyckor och kollisioner Kör inte om långsamtgående fordon strax före eller i järnvägskorsningen
Respekt för trafiksignaler För säker passage genom vägkorsningar Stanna vid rött, kör vid grönt
Säkerhetsavstånd För att ge tid för nödbromsning Håll säkert avstånd till fordonet framför
Fordonets hastighetsgränser För att kontrollera fordonets rörelse och bidra till säker körning Anpassa hastigheten efter vägförhållandena

Risken för kollisioner ökar drastiskt vid järnvägskorsningar. Och vet du vad som är ännu farligare? Att försöka köra om ett långsamt fordon vid denna korsning. Så varför skulle vi ens ta den risken?

Håll dig till reglerna, lite tålamod kan rädda liv. Kom ihåg, det är inte bara ditt liv, det är alla människors liv som är i fara. Så kanske vi kan tänka två gånger nästa gång vi överväger att köra om någon i en järnvägskorsning.

Är det inte bättre att vara försiktig och säker?

Snälla, håll dig till sidan av försiktighet. Tyvärr så inte alla tåg och järnvägskorsningar har tillräckligt med varningsljus och signaler. Och ibland kan förarens sikt vara begränsad. Inte bara det, ibland kan tå

Hannes Josefsson
Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
https://itpiraten.se