bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (-1, 11)

Blogg

Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (-1, 11)

Figuring ut ekvationen för en rät linje som passerar genom två givna punkter kan tyckas vara en storlek. Men det är faktiskt rätt enkelt! låt oss ta ett detaljerat steg-för-steg tillvägagångssätt för att lösa denna fråga.

Steg 1: Beräknar lutningen (k)

[
frac{y_2 – y_1}{x_2 – x_1}
]

Vilket ger oss (11-5)/(-1-2) = -2.

Steg 2: Sätter in värdena och finder formeln

För att få den räta linjens ekvation, använder vi formeln y = kx + m. Här vet vi att k=-2. För att hitta m, sätter vi in x- och y-värden för någon av punkterna i ekvationen. Om vi använder punkten (2,5), får vi 5 = -2*2 + m. Därmed är m=9.

Slutresultaten

Så vår ekvation för den räta linje som går genom de givna punkterna (2, 5) och (-1, 11) är y = -2x + 9.

Steg Formel Resultat
1 (frac{y_2 – y_1}{x_2 – x_1}) -2
2 y = kx + m y = -2x + 9
Nödvändiga försiktighetsåtgärder
  • Se till att du är försiktig när du sätter in värden för x och y. En liten förändring kan göra en stor skillnad i slutresultatet.
  • Alltid verifiera lösningen med en annan metod om möjligt.
  • Öva mycket på detta eftersom övning gör dig bättre!
Hannes Josefsson
Mitt namn är Hannes & jag är redaktör här på itpiraten.se.
https://itpiraten.se